Bookmark and Share

Giá cài bo mạch ( PCB Magazine )

Giá cài bo mạch, giá cài bản mạch, giá PCB hay Magzine RACK chuyên dùng trong công nghiệp điện tử.

Sản phẩm được thiết kế theo quy chuẩn chung chịu nhiệt cài PCB đảm bảo yêu cầu cao trong sản xuất.

The magazine rack is designed for PCB manufacture, assembly, storage and transfer.

We offer high quality PCB magazine, PCB rack, anti-static PCB magazine rack, ESD PCB magazine rack

Một số thông số chính:

» Sản phẩm cùng loại :