Bookmark and Share

Xe đẩy bo mạch PCB

Xe đẩy bo mạch đảm bảo tính linh động trong di chuyển và chứa số lượng lớn bo mạch PCB


ESD Trolley ET-MR1


Size: 900*550*1300mm
Slot of side plate: Width: 5mm, pitch: 10mm
Each row could insert 100PCS PCB boards. Max keep 200, 300, 400PCS PCB plates.
Surface resistance: Below 10E6 ohmn
Material: Stainless steel rack, PP plastic sideplates

» Sản phẩm cùng loại :