Bookmark and Share

Khay tĩnh điện

 

Các loại khay tĩnh điện:
Tên sản phẩm
Kích thước ngoài
Kích thước trong
ET1683150
Khay tĩnh điện
228×168×38mm
215×155×25mm
ET1683151
Khay tĩnh điện
315×230×40mm
305×220×35mm
ET1683152
Khay tĩnh điện
320×235×43mm
310×225×35mm
ET1683153
Khay tĩnh điện
375×250×65mm
345×225×60mm
ET1683155
Khay tĩnh điện
440×290×60mm
430×280×50mm
ET1683156
Khay tĩnh điện
440×290×80mm
405×260×75mm
ET1683157
Khay tĩnh điện
560×380×80mm
520×330×75mm

» Sản phẩm cùng loại :