Bookmark and Share

Hộp tĩnh điện


Các loại hộp tĩnh điện với kích thước như sau:

Tên sản phẩm
Kích thước ngoài
Kích thước trong
ET1683220
Hộp tĩnh điện
155×100×55mm
135×85×50mm
ET1683221
Hộp tĩnh điện
205×135×65mm
180×120×60mm
ET1683222
Hộp tĩnh điện
300×200×85mm
260×185×80mm
ET1683223
Hộp tĩnh điện
360×270×135mm
320×240×125mm
ET1683225
Hộp tĩnh điện
385×245×100mm
340×220×95mm
ET1683226
Hộp tĩnh điện
420×310×150mm
385×285×145mm
ET1683227
Hộp tĩnh điện
480×360×175mm
440×320×170mm
ET1683228
Hộp tĩnh điện
500×340×185mm
465×300×175mm
ET1683229
Hộp tĩnh điện
540×420×240mm
505×385×235mm
ET1683230
Hộp tĩnh điện
540×420×295mm
505×385×290mm
ET1683231
Hộp tĩnh điện
540×420×380mm
505×385×375mm
ET1683232
Hộp tĩnh điện
565×370×200mm
530×340×195mm
ET1683233
Hộp tĩnh điện
580×360×165mm
535×340×160mm
ET1683235
Hộp tĩnh điện
600×500×155mm
550×450×290mm
ET1683235
Hộp tĩnh điện
600×500×300mm
560×460×150mm
ET1683237
Hộp tĩnh điện
600×500×400mm
555×455×395mm
ET1683238
Hộp tĩnh điện
610×425×320mm
575×380×305mm
ET1683239
Hộp tĩnh điện
610×420×240mm
570×385×235mm
ET1683250
Hộp tĩnh điện
720×450×180mm
680×410×175mm
ET1683251
Hộp tĩnh điện
720×560×380mm
670×500×375mm
ET1683252
Hộp tĩnh điện
860×620×450mm
805×580×440mm

 

 

 

 

 

 

» Sản phẩm cùng loại :