Bookmark and Share

Kính lúp kẹp bàn/để bàn ( mặt tròn)

             Kính Lúp để bàn ET-KL1X


Hình ảnh sản phẩm
Mã đặt hàng
Loại Đặc tính
 

ET-KL1-3   3X Mặt kính: màu trắng trong suốt
Kích thước kính :125mm
Phóng đại: 3X
Nguồn sáng: 220V/22W

ET-KL1-5

  5X Mặt kính: màu trắng trong suốt
Kích thước kính :125mm
Phóng đại: 5X
Nguồn sáng: 220V/22W

ET-KL1-10

  10X Mặt kính: màu trắng trong suốt
Kích thước kính :125mm
Phóng đại: 10X
Nguồn sáng: 220V/22W

           

        


            

            Kính lúp kẹp bàn ET-KL3X


Hình ảnh sản phẩm Mã đặt hàng Loại Đặc tính
 

 

ET-KL33  3X Mặt kính: màu trắng trong suốt
Kích thước kính :125mm
Phóng đại: 3X
Nguồn sáng: 220V/22W

ET-KL35

 5X Mặt kính: màu trắng trong suốt
Kích thước kính :125mm
Phóng đại: 5X
Nguồn sáng: 220V/22W

ET-KL310

 10X Mặt kính: màu trắng trong suốt
Kích thước kính :125mm
Phóng đại: 10X
Nguồn sáng: 220V/22W


» Sản phẩm cùng loại :