Bookmark and Share

Kính hiển vi Sunny SZMN45

    Kính hiển vi SZMN45   실체현미경 (SZMN45) 요약정보 및 구매 Nhà Sản xuất: Sunny Thông số chính: Độ phóng đại từ: 7 – 45

 

 

Kính hiển vi SZMN45   실체현미경 (SZMN45) 요약정보 및 구매

Nhà Sản xuất: Sunny

Thông số chính:

Độ phóng đại từ: 7 – 45 lần

Thị kính: 10x

Vật kính dạng zoom liên tục: 0,7 – 4,5x

Tỉ lệ zoom (zoom ratio) 6.5 : 1

Kính hiển vi kết nối với đèn chiếu sáng dạng LED ring chuyên dụng, đèn điều chỉnh được cường độ chiếu sáng.

Khoảng cách làm việc: 100mm

Ngóc nghiêng: 45°

Điều chỉnh khoảng cách giữa 2 đồng tử: 54 – 75mm

Công suất đèn chiếu sáng: 8W

Điện áp: 220V/50Hz

Cung cấp bao gồm:

Thân kính chính bao gồm 02 thị kính và vật kính.

 

기본 타입의 실체현미경 SZMN45시리즈입니다.
기본배율 0.7~4.5X / 접안렌즈(기본) 10X
총 배율 7~45X
(옵션 대물 또는 접안렌즈 장착시, 최저 3.5X 최고 270X까지 가능)
표준 작업거리 100mm (옵션 대물렌즈 장착시 30~165mm)
위 이미지의 스탠드는 SZ-MST1이라는 스탠드를 장착한 모델로
어떤 명칭의 스탠드를 장착하냐의 따라 모델명이 결정됩니다.

다양한 크기와 기능의 스탠드

하부조명 스탠드, 대형 스탠드, 유니버셜타입, 봉타입, 본드암일체형타입의 스탠드 등 다양한 기능과 크기, 많은 종류의 스탠드를 보유하고 있습니다.

원하시는 타입, 측정하고자 하는 시료 등을 말씀 해주시면
적당한 모델을 선정 해드리겠습니다.

쌍안 타입과 삼안 타입

단순히 접안렌즈를 통해서 눈으로 볼 수 있는 쌍안타입과
접안렌즈 통해서 말고도 윗쪽 경통을 통해 카메라를 연결해, 모니터로 볼 수 있는 삼안 타입이 있습니다.
그저 현장에서 보기만 하면 된다면 쌍안타입을 선택하고,
시료 이미지를 캡쳐, 저장, 측정을 하려면 삼안타입을 선택해서 카메라를 장착해야합니다.

» Sản phẩm cùng loại :